پن SOS ایکتیول و TCC پوستهای چرب

 پن S.O.S فرمولا

 
 پن تخصصی درمان سبوروئیک ، روزاسه

SEBUM  CONTROL  BAR 
S  e  n  s  i  t  v  e   S k i n 

   
 

   X    حاوی ICHTHYOL و TCC 
    ایده آل برای درماتیت سبوروئیک. روزاسه 
  X  
ضد خارش و قرمزی پوست
    درمان آکنه های مقاوم به درمان
   حاوی 30% مرطوب کننده 
  X
      حفظ ph طبیعی پوست