پن ساپورت برنزه لیلاک

 

TANNING SUPPORT SYNDET BAR 
   S  e  n  s  i  t  i  v  e   S  k  i  n   

 

           این محصول با داشتن ترکیبات برنزه کننده سیار مناسب استفاده حمام آفتاب می باشد. برنزه شدن یکنواخت و بادوام به کمک آفتاب ، تغذیه، نرم کننده و جلوگیری از ایجاد التهاب و تحیک پوست از خواص این شوینده است.

محصول بلژیک دارای مجوز از اداره بهداشت و درمان و آموزش پزشکی.

 حاوی:

  

 z محرک سلولهای ملانوسیت پوست بوده و باعث افزایش ملانین پوست شده در نتیجه سیع تر برنزه می شوید.

 z  زمان بیشتری برنزه میمانید

 z التیام بخش سوزش، قرمزی و التهاب ناشی از آفتاب

 z حافظ PH  طبیعی پوست

zحاوی 30% مرطوب کننده