ژل دوش و اسکراب روشن کننده پوست

  

 

 

LIGHTENING  BODY SCRUB
      

 

          
BEARBERRY  EXTRACT & APPRICOT  STONES

 حاوی:

  

ژل دوش و اسکراب روشن کننده پوست 

 

z  حاوی کمپلکس آربوتین و اسکراب زردآلو

z  برطرف کننده جوش های ریز سر سیاه نواحی شانه و سینه

z  روشن کننده نواحی تیره پوست بدن (کشاله های ران ، زیربغل و

z  کمک به درمان جوش های ریز بدن

z  بدن شفاف و درخشان کننده، سفید کننده پوست اندام