روغن روشن کننده و مرطوب کننده جنیزلاین

  

 

 

LIGHTENING  OIL HYDRATANT
      

 

          
CAROTT EXTRACTS

 حاوی:

  

روغن روشن کننده و مرطوب کننده

 

z  حاوی عصاره هویج

z  مرطوب کننده و نرم کننده پوست 

z  روشن کننده پوست

z  ویتامینه کننده پوست