روغن آرگان ژیورل فرانسه

 
 

ARGAN OIL GIVRELLE

 

روغن آرگان ژیورل فرانسه

 :

  

 

این یکی ازروغن هایگران قیمتاست که حاوی بالاترینمقدارویتامینE استهر دو (خوراکی، کهاغلب به عنوانیک جایگزین برایروغن زیتونو موادآرایشی و بهداشتی، که می توانددرمراقبت از پوستومحصولات مراقبت از مواستفاده کرد) دارایاسید چرببسیار بالایی هستند،که باعث شدهیکی ازبهترین محصولاتبرایمرطوب کننده،جوان کننده ومغذیبرای پوست و مو باشد

 

hhhhhh

 

روغنآرگان ضد پیری است.

          این روغن غنی از ویتامین هاو مواد مغذی است،بارادیکال های آزاد مبارزه میکند، که می تواند از پیری پیشگیری کند.خطوط ریز  را کاهش دادهو چین و چروک را صاف میکند.روغنآرگانبه دلیلقابلیت ارتجاعی  از پوستمحافظت می کند،به بازسازی سلول های پوستکمک میکند.

 

درمان آکنه

          سطح بالایی ازآنتی اکسیدان هاو ویتامینهای موجود در روغنآرگانیک درمان موثر برایآکنهاست.استفاده از آنبه طور منظم التهابرا کاهش می دهد،.روغنآرگانهمچنین می تواندپسوریازیس، اگزما  رادرمان کرده، اسکارآکنه،التهابهای پوستی را کاهش دهد.(هر چندقبل از استفاده ازهر گونهدرمانبادکترخود مشورت کنید.) روغنآرگانبهتعادلچربی کمک کرده،رطوبت و مواد مغذیرا فراهم کند.

 

شفافیت پوست

          مواد فعالموجود در روغنآرگان، خاصیت محافظت از پوست را دارد این است کهروغنآرگان در بهبودسوختگی،زخمتاثیر مفیدی دارد و به محافظت ازآب و هوای بد،سرد، باد،آلودگی، دخانیات، استرس مفید می باشدحتی  ازاشعه های مضر خورشید هم مراقبت میکند

 

پوسترا درمان میکند

         روغن آرگانپوست راتسکینمی دهدو از خشکی،پوسته پوسته و یاخارشپوست جلوگیری میکند.

 

روغنآرگانبرایمو

          روغنآرگان  فواید بی شماریبرای مو داردشوره سر را از بین برده، موها را ابریشمی، نرم وبراقمیکند، سعی کنید روغنآرگان را بهریشه هایمو زده ماساژ دهید  یک ساعتتا یک شب بماندسپس صبح آن را به خوبی بشوئید، موها براقو صاف می شود.حداقلیک بار در هفته، استفاده کنید

 

مو خورهو صاف کردن موهای فر

         ویتامینبسیار بالایروغنآرگان، همراه باغلظتبالایاسیدهای چرب برای موخوره خوب است .  چندقطره از روغنآرگان  رابیندست هامالش داده و به موها بزنیداین یکراه بسیار خوبی برایصاف کردن موهای فر و نرم و درخشان کردن و درمان موخوره است

 

نرم کردن لب
         فقطچندقطره ازاینطلای مایع”را به لب بزنید و برای همیشه از ترک خوردگی و خشکی لب خداحافظی کنید

 

ناخنها را محکم، پوست دست و پا را نرم میکند

        چندقطره از روغنآرگان را بهناخن ها زده و بگذارید جذب شودپس ازماساژ با روغن ناخن های سالمتر و قوی ترخواهید داشت.

 

آیادست و پایتان خشکو پوست آن ترک خورده؟ هیچ نگران نشویدروغنآرگان می تواند کمک کند. جوان کننده و مغذی است، این روغندرمان طبیعیایده آلاست که می تواند دست و پایخشک را نرم و مرطوب کند. روغنرا به پوست خود  قبل ازخواب بزنید و ماساژ  دهید صبح که از خواب بلند می شود دستهای زیبا و نرمی خواهید داشت


این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس
hiDoctor.ir مجاز می باشد